hamed
قبراققبراق
hamed

❣ خانه‌ات که اجاره‌ای باشد دائم بهخانه‌ات که اجاره‌ای باشد
دائم به کودکت می‌گویی:
میخ نکوب؛
روی دیوارها نقاشی نکش؛
و مراقب خانه باش...

اما این‌همه مراقبت برای چیست؟!

چون خانه مال تو نیست، مال صاحب‌خانه‌ست
چون این خانه دست تو امانت ‌است و بعد باید پاسخگو باشی

خانه‌ی دلت چطور!؟
خانه‌ی دل مال خداست
در خانه‌ی خدا میخ ناامیدی و یاس نکوب...

❣خانه دلت همیشه آباد...T

مشاهده همه ی 10 نظر