شاهین
شاهین

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت وز

امشب ز غمت میان خون خواهم خفت

وز بستر عافیت برون خواهم خفت

باور نکنی خیال خود را بفرست

تا در نگرد که بی‌تو چون خواهم خفت

رازها و نیازها
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید