رها
رها

من دلم پیش کسی نیست خیالت راحت منم

من دلم پیش کسی نیست خیالت راحت

منم و یک دل دیوانه ی خاطر خواهت...

نظرات برای این پست غیر فعال است