شاهین
شاهین

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست این حکایتها

شمه‌ای از داستان عشق شورانگیز ماست

این حکایتها که از فرهاد و شیرین کرده‌اند

هیچ مژگان دراز و عشوهٔ جادو نکرد

آنچه آن زلف دراز و خال مشکین کرده‌اند

ساقیا می ده که با حکم ازل تدبیر نیست

قابل تغییر نبود آنچه تعیین کرده‌اند

در سفالین کاسهٔ رندان به خواری منگرید

کاین حریفان خدمت جام جهان‌بین کرده‌اند

نکهت جانبخش دارد خاک کوی دلبران

عارفان آنجا مشام عقل مشکین کرده‌اند

ساقیا دیوانه‌ای چون من کجا دربر کشد

دختر رز را که نقد عقل کابین کرده‌اند

خاکیان بی‌بهره‌اند از جرعهٔ کاس الکرام

این تطاول بین که با عشاق مسکین کرده‌اند

گروه عاشقی
مشاهده همه ی 1 نظر
حلیمه

98 پست
hammihan2_com
hammihan2_com
حلیمه : کسانی که از شبکه اجتماعی هم میهن به اینجا تشریف اورده اند لطفا عضو گروه تلگرام هم میهن بشن باما باشhammihan2@