[‹¹¹›]رۅز تآتَۅݪدِ یهـ بآمعرِفَتـ‌↜✿
لوسلوس
[‹¹¹›]رۅز تآتَۅݪدِ یهـ بآمعرِفَتـ‌↜✿

حالم گرفته است، ازدنیایی که آدمهایش،

حالم گرفته است،

ازدنیایی که آدمهایش،

همچون هوایش ناپایدارند...

گاه آنقدر پاک که باورت نمیشود

گاه آنقدر بی معرفت که نفست میگیرد...

بــزن بــــاران
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید