مهربونمهربون
@eliyas1

‏▓ در سال 1960 کوکاکولا با ترفندی جالب و ریختن دونه

‏▓ در سال 1960 کوکاکولا با ترفندی جالب و ریختن دونه

‏▓ در سال 1960 کوکاکولا با ترفندی جالب و ریختن دونه برای کبوتران به شکل نوشته کوکاکولا این صحنه جالب را رقم زد.
ایده جالبی بوده در زمان خودش.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید