نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

عشق تو مرا آدم بدی كرده است حسود

عشق تو مرا آدم بدی كرده است حسود

عشق تو مرا آدم بدی كرده است
حسود..
حساس..
زودرنج ..
مرا ببخش كه اين همه دوستت دارم..

‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‌‌‌‌‌‌‌‎‌‌‎‌‌‍‌‍‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‌⁦❤

نظرات برای این پست غیر فعال است