ساچلی
ساچلی

خدایی اگه توانشو دارین حداقل یه چن هفته ای یه بار

...

خدایی اگه توانشو دارین حداقل یه چن هفته ای یه بار یه دونه کودک کار و بردارین ببیرین بیرون یه ناهاری یا یه شامی .. خدایی به خودتونم خوش میگذره .

درده ها درده یه بچه بگه میخوام بزرگ شدم آشغال جمع کنم .. درده ندونه آرزو چیه درده ..

مشاهده همه ی 107 نظر
معصومه
آذربايجان شرقي - تبريز
419 پست
Gazalle
Gazalle
معصومه : ممنونم ساچلی خانوم عزیز
ساچلی

365 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط معصومه
 نوشته اصلی توسط ساچلی
موفق باشین و ایام به کام سرکارخانوم.
خب ناراحت میکنه این مورد قضاوتهای مسخره اگه تو فرشته بودی بازیگر میشدی
فرزندان ثروتمندی هستن ک معتاد و خلاف شدن این آقا راحت حرفی از دهان مبارکش در میاره
به هرحال هرکسی یه عقیده و نظری داره .
معصومه
آذربايجان شرقي - تبريز
419 پست
Gazalle
Gazalle
معصومه :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط معصومه
 نوشته اصلی توسط ساچلی
موفق باشین و ایام به کام سرکارخانوم.
خب ناراحت میکنه این مورد قضاوتهای مسخره اگه تو فرشته بودی بازیگر میشدی
فرزندان ثروتمندی هستن ک معتاد و خلاف شدن این آقا راحت حرفی از دهان مبارکش در میاره
به هرحال هرکسی یه عقیده و نظری داره .
ممنونم چن سالی با محیط کار مرتبط با کودکان بودم ک مشکلاتی از این قبیل داشتن
ساچلی

365 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط معصومه
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط معصومه
خب ناراحت میکنه این مورد قضاوتهای مسخره اگه تو فرشته بودی بازیگر میشدی
فرزندان ثروتمندی هستن ک معتاد و خلاف شدن این آقا راحت حرفی از دهان مبارکش در میاره
به هرحال هرکسی یه عقیده و نظری داره .
ممنونم چن سالی با محیط کار مرتبط با کودکان بودم ک مشکلاتی از این قبیل داشتن
دردناکه خب .
معصومه
آذربايجان شرقي - تبريز
419 پست
Gazalle
Gazalle
معصومه : بله بدتر از اینا بود ولی بخاطر اینکه حقوقی برای رهایی کودک از این والدین تو قانون تعریف نشده نمیشد حضانت کودک از والدین گرفت ناچار فقط روش گریز موقع خطر به همچین کودکانی یاد داده میشه