ساچلی
ساچلی

خدایی اگه توانشو دارین حداقل یه چن هفته ای یه بار

...

خدایی اگه توانشو دارین حداقل یه چن هفته ای یه بار یه دونه کودک کار و بردارین ببیرین بیرون یه ناهاری یا یه شامی .. خدایی به خودتونم خوش میگذره .

درده ها درده یه بچه بگه میخوام بزرگ شدم آشغال جمع کنم .. درده ندونه آرزو چیه درده ..

مشاهده همه ی 54 نظر
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط ho3en
{-37-}
{-35-}
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط hadi
{-31-}
{-69-}
hadi
خراسان رضوي - سبزوار
611 پست
magnoon2
magnoon2
hadi :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط hadi
{-31-}
{-69-}
{-38-}چرا آدما انقد بد و بی عاطفه و کثیف و {-31-}
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط hadi
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط hadi
{-31-}
{-69-}
{-38-}چرا آدما انقد بد و بی عاطفه و کثیف و {-31-}
کثیف نیسن بی عاطفه نیسن زندگیا سخت شده واقعا آدم باید حق بده .