فرشید
آروم و عادیآروم و عادی
فرشید

همه ما نابینائیم، هر کداممان به نوعی آدم

همه ما نابینائیم، هر کداممان به نوعی آدم

همه ما نابینائیم،
هر کداممان به نوعی
آدم های خسیس نابینا هستند چون فقط طلا را می بینند،
آدم های ولخرج نابینا هستند چون امروزشان را می بینند، آدمهای کلاهبردار نابینا هستند، چون خدا را نمی بینند،
آدم های شرافتمند نابینا هستند، چون کلاهبردارها را نمی بینند، خود من هم نابینا هستم چون حرف می زنم اما نمی بینم که شما گوشهایی شنوا ندارید.


از کتابِ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید