irantahsil-org
ناراحتناراحت
irantahsil-org

دانشجویان استعداد درخشان شرایط دانشجویان استعداد درخشان منتشر شد. شرایط

 لینک

دانشجویان استعداد درخشان
شرایط دانشجویان استعداد درخشان منتشر شد. شرایط دانشجویان استعداد درخشان بسته به دانشگاه‌های مختلف متفاوت است. پذیرش و ثبت ‌نام برخی از رشته‌ها مختص به دانشگاه‌های خاص و مادر می‌باشد. به‌علاوه، هر دانشگاه زمان و سامانه خاصی را برای ثبت‌نام در نظر می‌گیرد به همین دلیل دانشجویان متقاضی بدون کنکور ارشد بایستی از زمان دقیق ثبت‌نام و نحوه آن در دانشگاه مورد نظر خود آگاهی داشته باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید