amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

خوب گوش کردن را یاد بگیریم… گاه فرصتها

خوب گوش کردن را یاد بگیریم…

گاه فرصتها بسیار آهسته در میزنند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید