🌾نازنینم غم مخور سنگ صبورت می‌شوم همسفر تا راه نزدیک

🌾نازنینم غم مخور سنگ صبورت می‌شوم همسفر تا راه نزدیک

🌾نازنینم غم مخور سنگ صبورت می‌شوم
همسفر تا راه نزدیک و به دورت می‌شوم

خواب یابیداری‌ام مهمان من باشی عزیز
هرزمان‌آیی‌بدان‌مست‌ازحضورت می‌شوم ✔❤

(خزان)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید