irantahsil-org
ناراحتناراحت
irantahsil-org

نتایج نقل و انتقالات دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامی هر

 لینک

نتایج نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
دانشگاه آزاد اسلامی هر ساله اطلاعیه نقل و انتقالات دانشجویی را بر روی سایت azmoon.org قرار می‌دهد. دانشجویان متقاضی که طبق آیین‌نامه نقل و انتقالات شرایط مندرج را دارا می‌باشند، می‌توانند در زمان ثبت نام نقل و انتقالات دانشگاه آزاد اقدام نمایند. دانشجویانی که درخواست آن‌ها ثبت گردیده است در زمان نتایج نقل و انتقالات دانشگاه آزاد باید منتظر نتیجه ثبت نام خود باشند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید