ساچلی
ساچلی

چه بچه هایی که حسرت های خیلی کوچیکی دارن

...

چه بچه هایی که حسرت های خیلی کوچیکی دارن...

درداشون ادمو غصه دار میکنه بدم غصه دار میکنه ...

دلدادگـی
مشاهده همه ی 26 نظر
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط پرنسس
صاحب پست چقدرپستی تو آخه
ببینین پرنسس خانوم یه دختر از بدوتولدخانوم و باوقاره خیلی عذرمیخوام خانوم درسته در شان و شخصیت من نیست ولی اگه جسم شماروهم ازدنیای دخترونه وارد دنیای خانومانه کنن بازم از لحاظ منش و رفتار و اخلاق و روح ،خانوم و باوقارنمیشین. نمیدونم کی هسین چ هسین دلمم نمیخواد افکار و منطق و احساسمودرگیرافرادی همچون شما و امثال شما کنم .بلاکتونم نمیکنم خانوم ببینم تا کجا پیش میرین . بچرخ تا بچرخم. موفق باشین و ایام به کام سرکارخانوم.
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط aki
{-77-}
{-69-}
حمید رضا
همدان - همدان
10 پست
hamidreza4274
hamidreza4274
حمید رضا :
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط پرنسس
صاحب پست چقدرپستی تو آخه
ببینین پرنسس خانوم یه دختر از بدوتولدخانوم و باوقاره خیلی عذرمیخوام خانوم درسته در شان و شخصیت من نیست ولی اگه جسم شماروهم ازدنیای دخترونه وارد دنیای خانومانه کنن بازم از لحاظ منش و رفتار و اخلاق و روح ،خانوم و باوقارنمیشین. نمیدونم کی هسین چ هسین دلمم نمیخواد افکار و منطق و احساسمودرگیرافرادی همچون شما و امثال شما کنم .بلاکتونم نمیکنم خانوم ببینم تا کجا پیش میرین . بچرخ تا بچرخم. موفق باشین و ایام به کام سرکارخانوم.
لایک هزار بار
ساچلی

288 پست
sachli27
sachli27
ساچلی :
 نوشته اصلی توسط حمید رضا
 نوشته اصلی توسط ساچلی
 نوشته اصلی توسط پرنسس
صاحب پست چقدرپستی تو آخه
ببینین پرنسس خانوم یه دختر از بدوتولدخانوم و باوقاره خیلی عذرمیخوام خانوم درسته در شان و شخصیت من نیست ولی اگه جسم شماروهم ازدنیای دخترونه وارد دنیای خانومانه کنن بازم از لحاظ منش و رفتار و اخلاق و روح ،خانوم و باوقارنمیشین. نمیدونم کی هسین چ هسین دلمم نمیخواد افکار و منطق و احساسمودرگیرافرادی همچون شما و امثال شما کنم .بلاکتونم نمیکنم خانوم ببینم تا کجا پیش میرین . بچرخ تا بچرخم. موفق باشین و ایام به کام سرکارخانوم.
لایک هزار بار
{-35-}