*@*m*i*n*
عاشقعاشق
*@*m*i*n*

‏قوی بودن را یاد بگیرید برای تمامِ روزهایی کِ قرار است

قوی بودن را یاد بگیرید برای تمامِ روزهایی کِ قرار است تنتان بلرزد از آدم هایی کِ قلبتان را میلرزانند...

مشاهده همه ی 4 نظر