ѕoмαyeн
شادشاد
ѕoмαyeн

اگر مى خواهى زنى را عاشقانه در كنار خودت داشته

اگر مى خواهى زنى را
عاشقانه در كنار خودت داشته باشى
بايد براى داشتنش بجنگى
زن مردانه جنگيدن مرد را
براى نگه داشتنش دوست دارد
نه اينكه فكر كنى 
بايد قله قاف را فتح كنى
نه
زن از مرد زندگيش
فقط مرد مى خواهد
كه هميشه با همان غرور زنانه اش
سرش را بالا بگيرد و
دلش قرص باشد
و بگويد تو كه باشى
هيچ اتفاق تازه اى نمى خواهم
جز دوست داشتنت
و تو ثابت كنى

مشاهده همه ی 3 نظر
ماهان
تهران - تهران
34 پست
mahanbeygi
mahanbeygi
ماهان : مردى همان مسئوليت پذيرى و ابراز احساسات است و بس