amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت

هیچ گاه از دوست داشتن انصراف نده ، حتی اگه بهت دروغ گفت

بازم بهش فرصت جبران را بده . . .

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید