amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

همیشه یادمان باشد که زندگی پیمودن راهی برای رسیدن به خداست

و قدم هایمان باید طوری باشد که حتی دانه کشی زیر پایمان له نشود . . .

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید