amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر

برای آنان که مفهوم پرواز را نمیفهمند ، هر چه بیشتر اوج بگیری کوچکتر میشوی . . .

اسطوره های ابدی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید