amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

گر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال

گر روزی عقل را بخرند و بفروشند ما همه به خیال اینکه زیادی داریم فروشنده خواهیم بود

اسطوره های ابدی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید