amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ

وقتی پایت خواب می رود نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی!

وقتی قلبت خواب می رود نمی توانی درست فکر کنی عاشق می شوی . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید