amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

از انسانها غمی به دل نگیر؛ زیرا خود نیز غمگین اند؛

با آنکه تنهایند ولی از خود میگریزند زیرا به خود و به عشق خود و به حقیقت خود

شک دارند؛ پس دوستشان بدار اگر چه دوستت نداشته باشند . . .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید