ƐĤSΛИ
ƐĤSΛИ

سیــــب هنوز هم شیــــرین است…. هنوز هم آدم بــــهشت را

سیــــب هنوز هم شیــــرین است….
هنوز هم آدم بــــهشت را به لبخند حــــوا میفروشد.
شــــــــــــــیطان بهانه بود!

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید