نگـ ✿ ـار
لوسلوس
نگـ ✿ ـار

تنت تلاطم نُت هايى‌ست كــه در مــــــن پيچـــيده

تنت تلاطم نُت هايى‌ست كــه در مــــــن پيچـــيده

.
تنت تلاطم نُت هايى‌ست
كــه در مــــــن پيچـــيده
موسيـــــقى ايــن شعـــر
شبيه آغوش توست ...!!!
.

تبسـ ــم پاییــ ـز
نظرات برای این پست غیر فعال است