ما به خلوت با تو ای

ما
به خلوت
با تو ای
آرامِ جان
آسوده ایم ✔❤

مشاهده همه ی 2 نظر