amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

نگرش درست نیمی از موفقیت است : یکی میگفت شب

نگرش درست نیمی از موفقیت است :
یکی میگفت شب فرا رسیده است در حالیکه دیگری میگفت صبح در راه است !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید