amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

شکست بخشی از زندگیست ؛ اگر شکست نخورید نمی آموزید و

شکست بخشی از زندگیست ؛ اگر شکست نخورید نمی آموزید و اگر نیاموزید هرگز تغییر نخواهید کرد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید