amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

سخت است حرفت را نفهمند و سخت تر این است که

سخت است حرفت را نفهمند و سخت تر این است که حرفت را اشتباهی بفهمند…
حالا میفهمم که خدا چه زجری میکشد وقتی این همه آدم حرفش را که نفهمیده اند هیچ ، اشتباهی هم فهمیده اند ! (دکتر علی شریعتی)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید