amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛

حرف های تند خود را با عصبانیت تان همراه نکنید ؛ فرصت های زیادی برای تعویض حالتان خواهید داشت اما هرگز فرصت تغییر گفته هایتان را پیدا نخواهید کرد !

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید