amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

امروز درهای گذشته را می بندم و درهای

امروز درهای گذشته را می بندم

و درهای آینده را می گشایم.

نفسی عمیق می کشم

و گام می نهم به سوی فصلی جدید

در زندگانی ام.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید