امشب بیفکن پرده باز. ای ماه خوش

امشب بیفکن پرده باز. ای ماه خوش

امشب بیفکن پرده باز..

ای ماه خوش سیمای من

بر شمع خود پروانه ساز،

این جان بی پروای من

با قامت مـوزون خود،

راز قیامت فاش ڪن

تا آن جهــان پیدا شود

بر دیــده بینــای من..✔❤

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید