amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند

از زخم زبان های مردم ناراحت نباش اینها همان هایی هستند

که به آسمان و هوای بارانی میگویند “خراب

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید