amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

هیچگاه درگیر گذشته نشوید اگر بخواهید دوباره و

هیچگاه درگیر گذشته نشوید

اگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی

کتاب زندگی تان را بخوانید

هیچوقت نخواهید توانست

فصل جدید زندگیتان را شروع کنید

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید