amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

جهان . "همانند یک آینه است"

جهان ...

"همانند یک آینه است"

آنچه را که در درون خود،

احساس می کنید،

در دنیای بیرونی باز می یابید.

و دقیقا به همین خاطر است،

که برای اصلاح زندگی

باید از درون خود آغاز کنیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید