نَــصـــتَـــرَنَـــم
بی‌حالبی‌حال
نَــصـــتَـــرَنَـــم

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم اَمــا

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم اَمــا

مَـــن جَـــــنــگجـــــو خــوبی هَــستم

اَمــا

تـــــــو هَـــدف با ارزشــے واسه جَــــنگــــیدن نیســـتـے

دلدادگــی
نظرات برای این پست غیر فعال است