amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

آنهایی که شب ها دیرتر به خواب می روند چیزهای

آنهایی که شب ها دیرتر به خواب می روند
چیزهای بیشتری از زندگی می خواهند
(ایلهان برک)
.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید