amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

ﺍﮔﺮ ﺟــﺮﺃﺕ ﺧــﺪﺍﺣـﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮔــﺬﺷﺘـﻪ ﺭا ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯽ ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﺳـﻼمی

ﺍﮔﺮ ﺟــﺮﺃﺕ ﺧــﺪﺍﺣـﺎﻓﻈﯽ ﺑﺎ ﮔــﺬﺷﺘـﻪ ﺭا ﺩﺍﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﯽ
ﺯﻧـــﺪﮔـﯽ ﺳـﻼمی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗـــﻮ ﭘﺎﺩﺍﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ
(ﭘﺎﺋﻮﻟﻮ ﮐﻮﺋﯿﻠﻮ)

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید