مرکز آموزش ایپک گرافیک
مرکز آموزش ایپک گرافیک

بزرگ بانوی بی همتا به قلم: استاد غلامی سرای

بزرگ بانوی بی همتا به قلم: استاد غلامی سرای

بزرگ بانوی بی همتا
به قلم: استاد غلامی سرای

▪️وقتی همگان به خاطر وجود نازنین پیامبر ترکش می کردند؛
▪️وقتی زنان اشراف و زنان شهر دوروبرش را خالی می کردند به خاطر پیوستن به عرش؛
▪️وقتی تنهایش گذاشتند حتی در سخت ترین شرایط با وجودی که نازدانه ای در بطنش بود ؛
▪️او سرشار از پیروزی و شکوه بود و سرمست از حضور پیامبر.
▪️آنچنان سرمستی که تمام ثروت ودارایی اش را به پای اسلام گداخت و شهرت و آوازه اش را پای این معامله باخت.
▪️او شکوهمندترین بانوی تاریخ بود که دیوار ثروت و دارایی اش سپری برای اسلام و پیامبر شد و دستانش چرخه ی رسالت را به ترقی و شکوه می گرداند.
▪️وخداوند چه قدر زیبا ازپس این شکرنعمت حضرت خدیجه بر آمد ، همه ی بهشت را ارزانی اش کرد و کوثر را چه با کرامت به او بخشید.
▪️وفا و نجابت حضرت خدیجه سلام الله تنها خاطره ای بود که چون نگینی در خاطرات پیامبر صلی الله علیه می درخشید.
▪️سلام براوباد که مادر ِ مادرِ همه ی زیبایی ها و خیر و برکات است .مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی
https://t.me/shahidjodeiri
https://www.instagram.com/shahidjodeiry

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید