✌تک شاخ✌
بی‌حالبی‌حال
✌تک شاخ✌

[ ما تو زمینی زندگی میکنیم که خودشو جو گرفته،چه برسه

[ ما تو زمینی زندگی میکنیم که خودشو جو گرفته،چه برسه

[ ما تو زمینی زندگی میکنیم که خودشو جو گرفته،چه برسه به آدماش :) ]​

مشاهده همه ی 48 نظر
✌تک شاخ✌
کرج
14 پست
_MMM_23
_MMM_23
✌تک شاخ✌ :
 نوشته اصلی توسط coraline
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
 نوشته اصلی توسط coraline
{-96-}البته ما مخلص حس ششمتم هستیما!ولی اون فینگیله چراغ کاربرد همون شمعو یکم بیشتر داره فقط
ما وقتی برق میره محتاج همون یکم شمع میشیم{-65-}
{-103-}باااشه باااشه من تسلیم!

ولی خودت گفتی وقتی برق بره ها!حالا میل خودت{-7-}
خو دیه برق یه زمانی میره اما شمع و وتیش میمونن{-32-}
coraline

207 پست
nothing-special
nothing-special
coraline :
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
 نوشته اصلی توسط coraline
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
ما وقتی برق میره محتاج همون یکم شمع میشیم{-65-}
{-103-}باااشه باااشه من تسلیم!

ولی خودت گفتی وقتی برق بره ها!حالا میل خودت{-7-}
خو دیه برق یه زمانی میره اما شمع و وتیش میمونن{-32-}
شمعم تموم میشه ها{-54-}
✌تک شاخ✌
کرج
14 پست
_MMM_23
_MMM_23
✌تک شاخ✌ :
 نوشته اصلی توسط coraline
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
 نوشته اصلی توسط coraline
{-103-}باااشه باااشه من تسلیم!

ولی خودت گفتی وقتی برق بره ها!حالا میل خودت{-7-}
خو دیه برق یه زمانی میره اما شمع و وتیش میمونن{-32-}
شمعم تموم میشه ها{-54-}
دوباره که خاموش شه خنک شع تبدیل به شمع میشه{-7-}
بــیــ ـدار
تهران
852 پست
mohammadreza_celestial
mohammadreza_celestial
بــیــ ـدار : عشق ها دامند
و دل ها صید
و گیسوها کمند!

بگذر و بگذار،
دل در هر چه می بینی
مبند...
coraline

207 پست
nothing-special
nothing-special
coraline :
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
 نوشته اصلی توسط coraline
 نوشته اصلی توسط ✌تک شاخ✌
خو دیه برق یه زمانی میره اما شمع و وتیش میمونن{-32-}
شمعم تموم میشه ها{-54-}
دوباره که خاموش شه خنک شع تبدیل به شمع میشه{-7-}
فیتیلشو میخوای چیکنی اونوقت؟{-92-}