amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید

لازم است گاهی در زندگی بعضی آدم ها را گم کنید تا خودتان را پیدا کنید

اسطوره های ابدی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید