amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران،

سعی‌ کن آنقدر کامل باشی‌، که بزرگترین تنبیه تو برای دیگران، گرفتن خودت از آنها باشد.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید