amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

حتی لاك پشت ها هم هنگامی كه بدانند به كجا می

حتی لاك پشت ها هم هنگامی كه بدانند به كجا می روند
زودتر از خرگوش ها به مقصد می رسند..

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید