amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

حرف زدن شما را بجایی نمی رساند؛

حرف زدن شما را بجایی نمی رساند؛

برای اینکه موفق باشید باید کاری بکنید که افراد موفق انجام می دهند.

افراد موفق بسیار فعال هستند.

هدف گذاری می کنند.

کارها را به کارهای کوچکتر تقسیم می کنند.

موانع را پیش بینی می کنند.

موفقیت خود را مجسم می کنند.

برای خود جملات مثبت درست می کنند و به خودشان ایمان دارند.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید