amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

رمز خوشبخت زیستن در این است که کاری را که انجام

رمز خوشبخت زیستن در این است که کاری را که انجام می‌دهیم، دوست داشته باشیم.
مارکز

اسطوره های ابدی
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید