Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود

با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید.
وین دایر

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید