Morteza
آروم و عادیآروم و عادی
Morteza

با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود

با قضاوت کردن در مورد دیگران، در واقع به توصیف خود می‌پردازید.
وین دایر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید