amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه

زندگی یک مسابقه و رقابت نیست پس دلیلی هم برای مقایسه خودت با دیگران وجود ندارد.

عطر سوسن
برای ارسال اولین نظر کلیک کنید