amin
آروم و عادیآروم و عادی
amin

تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از

تنها غرور است که انسانیت را به باد می‌دهد. ما از مشتی خاکیم و به آن برمی‌گردیم.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید