لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

************************************************************************* امام علی (ع) **

*************************************************************************

امام علی (ع) ** روزی جمعی از شخصیتهای مسلمان نزد علی(ع) آمدند، وخدمات خودبه اسلام


را ذکر کردند، وامتیازهایی خواستند...علی(ع) فرمود؛ «این مال (که در بیت المال ونزددولت است)،


مال خداست، وشما همه بندگان خدایید. و من در کتاب خدا (قرآن)نظرکردم و ندیدم که کسی


رابر کسی امتیازی داده باشد.» **

*************************************************************************

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید