لبیک یااباصالح(عج)
لبیک یااباصالح(عج)

************************************************************************** امام علی (ع):«

**************************************************************************

امام علی (ع):« برای قضاوت، بهترین و با فضیلت ترین قاضیان را انتخاب کنید، که نه رشوه می

گیرند، نه هیچ رأیی بر آنان تحمیل می شود.»

***************************************************************************

امام علی (ع): « بدترین توشه ای که انسان برای آخرت خود بفرستد، ظلم و تجاوز به حقوق

مردم است.»

***************************************************************************

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید