︻ شیطـونک ╤─
شادشاد
︻ شیطـونک ╤─

وضعیت گروه های تلگرام اینجوریه که از هر ده تا پیام

وضعیت گروه های تلگرام اینجوریه که از هر ده تا پیام یکیش تبلیغ

موبوگرامه، یکیش ردگرام یکیش کوفت زهرمار گرام، چندتاش هم اعتراض به

اوناییه که از این نسخه ها استفاده میکنن و بقیه اش هم جوابیه ی اوناست...{-8-}

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید